Inschrijver

Naam
Voornaam
Straat
Nr.
Postcode
Plaats
E-mail
Tel.Danspartner

Naam
Voornaam
Straat
Nr.
Postcode
Plaats
E-mail
Tel.
Wij schrijven ons in voor de cursus
cursus, dag en uur vermelden (zie uurrooster) a.u.b.Onze prijzen kan u terugvinden onder 'Tarieven'. Betalen kan via overschrijving rek. nr. BE18 2350 3400 3865 of cash bij aanvang van de les. Geen bancontact. Ik weet dat mijn inschrijving slechts in aanmerking wordt genomen na overschrijving van het volledige bedrag.

Uw inschrijving is slechts definitief na bevestiging van onzentwege. Dance of C behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. In dat geval wordt het door u gestort bedrag terug aan u overgemaakt.

Indien gewenst, kunt u zich laten verzekeren tegen ongevallen. Voor meer info, graag contact opnemen aub.

Wij houden u regelmatig op de hoogte van onze activiteiten. Gelieve dit vak aan te kruisen zo u dit liever niet wenst.